Medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een officiële raad die de school vertegenwoordigt bij het bestuur.

De schoolbegroting, het formatieplan, het schoolplan en het schooljaarplan worden door de MR goedgekeurd. Ook kan de raad gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken betreffende de school. De raad komt ongeveer zes maal per jaar bijeen en bestaat uit ouders en leden van het team. De clusterdirecteur en de schoolcoördinator zijn adviserend lid en vertegenwoordigen eveneens het bevoegd gezag.

Mocht een MR lid aftreden dan bestaat de mogelijkheid voor ouders om zich kandidaat te stellen. In het geval er meerdere kandidaten zijn voor een vacature worden er verkiezingen georganiseerd.

Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende leden:

Medezeggenschapsraad (ouders)

Dhr.       G. Jacobs (Theo Thijssen)                           

Dhr.       M. Glazenborg (Theo Thijssen)

Dhr.       B. Hoving (De Linde)

Mevr.    M. Heeres (De Linde)

Mevr.    S. Haveman (De Linde)                                              

 

Medezeggenschapsraad (personeel)

Mevr.    R. Oosterhuis (Theo Thijssen)    

Mevr.    J. de Vries (Theo Thijssen)

Dhr.       T. Koets (De Linde)

Mevr.    H. Wildeman (De Linde)

Mevr.    G. Brul (De Linde)

 

Mevrouw A. Wortelboer (clusterdirecteur cluster 5) en dhr. S. v.d. Werff (schoolcoördinator) zijn adviserend lid van de MR.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 ODBS Theo Thijssen

 

Directeur: Simon van der Werff

 

H.B. Hulsmanstraat K 8 B
9663 TP Boven Pekela

0597 - 646 891

obstheothijssen@sooog.nl